Μονοκατοικία προς αγορά, Βερμούδες

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 116:
686.053 EUR
Smiths Parish

3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 125 m²

539.990 EUR
Southampton Parish

2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 148 m²

2.125 EUR
Devonshire Parish

2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 78 m²

4.426 EUR
Devonshire Parish

3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 94 m²

4.864.339 EUR
Southampton Parish

4 Κρεβ. • 5 Μπάν. • 696 m²

2.036 EUR
Sandys Parish

1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 65 m²

2.213 EUR
Smiths Parish

1 Κρεβ. • 1 Μπάν.

3.010 EUR
Hamilton Parish

2 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 116 m²