Σπίτι προς αγορά, Βερμούδες

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 127:
1.719.048 EUR
Pembroke Parish

3 Δωμάτια • 3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 278 Τετραγωνικό μέτρο

377.569 EUR
Warwick Parish

3 Δωμάτια • 3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 129 Τετραγωνικό μέτρο

386.453 EUR
Paget Parish

2 Δωμάτια • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 67 Τετραγωνικό μέτρο

5.330 EUR
Devonshire Parish

4 Δωμάτια • 4 Κρεβ. • 2 Μπάν.

7.107 EUR
Warwick Parish

4 Δωμάτια • 4 Κρεβ. • 3 Μπάν. • 250 Τετραγωνικό μέτρο

5.552 EUR
Paget Parish

3 Δωμάτια • 3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 169 Τετραγωνικό μέτρο

6.041 EUR
32 Reid Street Reid Street

189 Τετραγωνικό μέτρο

12.842 EUR
Hamilton, 41 Cedar Avenue Cedar Avenue

383 Τετραγωνικό μέτρο

3.287 EUR
Hamilton Parish

2 Δωμάτια • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 111 Τετραγωνικό μέτρο

17.384 EUR
Hamilton, 41 Cedar Avenue Cedar Avenue

519 Τετραγωνικό μέτρο