Όλα τα ακίνητα προς αγορά, Βουλγαρία

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 34084:
125.890 EUR
Φιλιππούπολη, Остромила/Ostromila

136 m²

174.500 EUR
Ντόμπριτς, с. Божурец/s. Bojurec

158 m²

186.000 EUR
Ντόμπριτς, с. Божурец/s. Bojurec

170 m²

73.132 EUR
Σούμεν, Болницата/Bolnicata

98 m²

61.369 EUR
Σούμεν, Пожарната/Pojarnata

120 m²

8.438 EUR
Σούμεν, м-т Под Манастира/m-t Pod Manastira
95.370 EUR
Φιλιππούπολη, Тракия, Лаута/Trakia, Lauta

116 m²