Όλα τα ακίνητα προς αγορά, Γκάνα

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 99:
163.418 EUR

5 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 4 Μπάν. • 220 m²

576.957 EUR
Άκρα

3 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 3 Μπάν. • 190 m²

226.197 EUR
Άκρα

3 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 3 Μπάν. • 30 m²

254.811 EUR
Τέμα

5 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 5 Μπάν. • 182.43 m²

319.429 EUR
Τέμα

4 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 4 Μπάν. • 490 m²

412.853 EUR
Τέμα

5 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 5 Μπάν. • 620 m²

197.609 EUR
Άκρα

3 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 87.4 m²

97.400 EUR
Τέμα

4 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 113 m²

67.805 EUR
Τέμα

3 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 85 m²

67.829 EUR
Άκρα

1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 27.8 m²