Συντηρήστε και tailor made οικόπεδα.

31.023 EUR

Τέμα, Tema, community 23, Tema, community 23

Οικόπεδο • Αναφ: 624116

Επιφάνειες
Αγροτεμάχιο404686 m²
Σύνολο404686 m²

Tema, community 23, Tema, community 23

Τέμα

Πληροφορίες αιτήματος
Επικοινωνήστε με το FinGha 360 Limited για περισσότερες πληροφορίες
GR
41/3000
Λάβετε υπόψη ότι θα στείλουμε τις παραπάνω λεπτομέρειες μόνο σε αυτόν τον πράκτορα.
Λάβετε υπόψη ότι θα στείλουμε τις παραπάνω λεπτομέρειες μόνο σε αυτόν τον πράκτορα.